HZPC Sverige AB är ett utsädesföretag, vår produkt är högklassigt potatisutsäde från Finland, Holland och Sverige, där vi har en egen produktion. Vi representerar utsäde av de bästa sorterna, som till exempel Asterix, Victoria och King Edward.

Bintje

Potatistyp

Denna sort är medeltidigt och svagt mjölig (typ B-C). Bintje passa utmärkt för användning som råvara i pommes frites men användningsområdet är brett och man kan använda Bintje till många olika saker.

Knölarna

Bintje har ovala medelstora knölar med gult skal och ljus gult kött. Med Bintje får amn en stor skörd med många knölar, den rekommenderade vikten är mellan 1075-1082 (UWW 349-380) för att få bästa egenskaperna hos potatisen. Justera kvävemängden beroende på vilken vikt man vill ha på slutprodukten.

Radavstånd

Radavstånd Sättavstånd Plantor
75cm 22-24cm ca. 60 000
85cm 20-22cm ca. 60 000

Odling

Bintje bör före uppkomst behandlas mot Sencor. Sorten blommar med vita blommor på medelhög blast. Sorten är mottaglig för potatiscystnematoder, skorv, bladmögel, brunröta och krussjuka (virus Y) men är motståndskraftig mot rostringar

Upptagning och lagring

När skörden tas upp skall den tas upp försiktigt för att undvika skador så som stötblått och andra lagringssjukdomar. Lagringen bör ske under kontrollerade former då Bintje är känslig för lagringsrötor. Bintjes groningsvila är medellång.